"Omukutu gwa' bekika kye'njovu ku Internet, oyanirizibbwa"
         
 
     
   


 
     
     
 
Yingiira ekkitunddu mu laganda
 
 
 
Mail/Ebbaluwa yo Sign in to read mail © 2008 Njovu Clan     |          Webmaster